Installateur van ventilatie in woningen, kantoren, handelszaken, bedrijven

  • Concept, plaatsing en onderhoud van ventilatie- en luchtbehandelingssystemen voor zowel nieuwbouw als renovatieprojecten
  • Volgens uitgewerkt ventilatieplan door eigen studiedienst.
  • Ook alle projecten in stof- en rookafzuiging, elektrostatische luchtreiniging door filtering en ionisatie.

Ventilatie voor verse, gezonde lucht op het werk en thuis

Ventilatie betekent: systematisch en op gecontroleerde wijze de lucht van binnenruimten verversen. Vervuilde lucht inruilen voor propere.

Van de 4 systemen (A tot D)  zijn er 2 die voldoen aan de huidige EPB normen inzake luchtverversing voor woon- en werkomgevingen in Brugge en omgeving: ventilatiesysteem C en ventilatiesysteem D.

Mogelijkheden: ventilatie in combinatie: met airco en warmtepomp.

Opties zijn: warmterecuperatie, vochtsensoren, slimme sturing.

Ventilatie en ventilatiesystemen

Ventilatiesysteem C in ventilatie: de aanvoer van verse lucht wordt op natuurlijke wijze bekomen via roosters; de luchtafvoer geschiedt mechanisch, dus door middel van ventilator. Deze laatste kan ook aan de hand van sensoren dynamisch ingesteld worden naargelang de vraag of situatie (het zogenaamde systeem C+)

Ventilatiesysteem D in ventilatie: zowel toevoer als afvoer van lucht gebeuren mechanisch aan de hand van 2 ventilatoren in de ventilatie-unit. De verse lucht komt gefilterd en op aangepaste temperatuur (dankzij kruisstroomwarmtewisselaar) de vertrekken binnen.